Okemos MI Taxi

Okemos Cab to Detroit Metro Airport

Taxi for Okemos MI to Detroit Metro Airport Rate

City Rate
Okemos MI $ 179

Or call us at (888) 658-7660 for custom destination rates.

Okemos MI Taxi Service